Když jsem se v polovině letošní volejbalové extraligy mužů ponořil podrobněji do její statistiky a složení kádrů většiny celků, hned mi vytanul na mysli pojem ZACHOVA VOLEJBALOVÁ AKADEMIE.


Letošní ročník české mužské volejbalové extraligy 2019/20 byl charakteristický svou další internacionalizací, celkový počet zahraničních hráčů dosáhl s menší migrací hráčů v průběhu soutěže číslovky 45. Z toho plná třicítka pocházela ze Srbska, Slovinska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Bulharska a z velké většiny ve svých týmech sehrávali důležité role.
Věkové složení znovu potvrdilo prodloužení aktivního volejbalového vrcholového života směrem ke čtyřicítce a pohybovalo se od 19 – 39 let. Jestli-že jako generační jednotku vezmeme dvouletý mládežnický cyklus, tak se v letošní extralize představilo celkem 10 generací volejbalistů. Řada z nich prošla systémem mládežnických reprezentací kadetů a juniorů. Úspěchy naše mládežnické týmy měly již na konci 90.let minulého století více jak před 20 lety. V současnosti díky vybudování podařeného systému práce s talentovanými hráči sbírají tyto výběry další mimořádné úspěchy v podobě nejcennějších medailí v kategoriích kadetů a juniorů.

Jedná se vlastně hned o dva Zachy. Přesto, že životy těchto Zachů dělí od sebe téměř 150 let, spojuje je především charakter osobnosti, neúnavné úsilí a vydání osobního maxima pro realizaci své životní vize.

Tím prvním je dnes již česká trenérská mládežnická volejbalová legenda Jirka Zach. Položil základy příbramského volejbalu a dále se zapsal do historie českého mužského volejbalu svým více jak 20-letým působením u výběrů lvíčat, kadetů a juniorů. Svoji práci u reprezentačních mládežnických výběrů začal ve spolupráci s Josefem Novotným s generací ročníků 81-82, kdy družstvo kadetů získalo bronzovou medaili na ME kadetů v Polsku a také 3.místo na Olympiádě mládeže v Moskvě. Z této generace vzešla řada vynikajících hráčů pro českou reprezentaci. Nejznámějšími jmény jsou Peter Pláteník, Ondřej Hudeček, Ondřej Kust, Vojtěch Zach, Michal Sukuba. A z této generace v letošní extralize patřili mezi stále nejlepší Lukáš Ticháček a Filip Rejlek.

V roce 2017 po dvaceti letech jako hlavní trenér na ME U19 získal se svým výběrem zlatou medaili. Na soupiskách extraligy 2019/20 najdeme z této generace jména Piskáček, Šulc, Svoboda, Vašina, Polák, Horák, Varous, Šotola. V roce 2018 na ME U18 stříbrná medaile se jmény Džavoronok, Baláž, Špulák, Toman, Mikulenka, Drahoňovský, Hendrich. Také většinu těchto jmen lze nalézt v soupiskách letošní extraligy. Jirka Zach byl zcela zaslouženě v roce 2017 oceněn titulem nejlepší trenér České republiky v týmových hrách.

Tím druhým je historická postava Brňana generála Františka Alexandra Zacha(1807- 1892), který se svou životní slovanskou epopejí zapsal do historie všech Slovanů – především Čechů, Slováků, Poláků a Jihoslovanů, zejména Srbů. Slovanská vzájemnost a spolupráce slovanských národů se stala jeho životním posláním s neuvěřitelným úsilím při práci ve prospěch jejich emancipace a svébytnosti. První pobyt na Balkáně a spolupráce s polským exilem knížete Czartoryskeho ve Francii po nezdaru a potlačení povstání Poláků v roce 1831 , iniciace Slovanského sjezdu v Praze(1848), zásadní spoluautorství Manifestu k evropským národům (Palacký, Rieger, K.H.Borovský), spoluzakladatelství Slovenské národní rady (1848/49 – Štúr, Hurban, Hodža) a pozice náčelníka štábu Slovenského národního vojska 1848-1849, to je pouze krátký výčet jeho aktivit před jeho konečným odchodem do Srbska na dlouhých 32 let. Především to byla jeho spolupráce s oběma srbskými knížecími rody Karadjordjevićů a Obrenovićů, z níž vzešlo 20-leté působení v pozici zakladatele a velitele vojenské akademie v Bělehradě (1850) s výchovou více jak 200 – set mladých kadetů. To položilo personální základy moderního srbského armádního sboru. Vše vyvrcholilo v roce 1876 srbským povstáním proti Osmanské říši, jehož důsledkem byl v roce 1878 po Berlínském kongresu vznik plně samostatného srbského státu. Ke sportu měl však také pozitivní vztah a byl horlivým propagátorem působení Sokola na území balkánského poloostrova. Na podrobnější zde není prostor, ale pro zájemce vřele doporučuji Google.

Čerpáno z knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

 

Pokračování příště II.dílem

Autor: Zdeněk Cikrdle