V měsíci říjnu se rozběhly první turnaje ČAUS Vysokoškolské volejbalové ligy. Odehrál se turnaj v Plzni a Hradci Králové. V listopadu nás čeká turnaj vysokoškoláků v Ostravě a opět v Hradci Králové.

volejbalová cvičení o zeď

Vysokoškolské volejbalové ligy se mohou zúčastnit studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Hráč(ka) musí být studentem vysoké školy nebo VOŠ nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2021. Vysokoškolské volejbalové ligy se také mohou účastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí, také zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus). Finálového turnaje se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří odehráli minimálně 50% zápasů v krajských turnajích.

• Turnaj se hraje podle platných mezinárdních pravidel volejbalu.
• Utkání se hrají minimálně na dva hrané sety, v závislosti na počtu družstev.
• Mezi jednotlivými zápasy je 5 min. pauza, poté rozhodčí zahájí utkání.
Systém je založen na tom, aby v krajských turnajích hrál každý s každým a je závislý na počtu přihlášených družstev.

Registrace:  Družstva se registrují na stránkách Školy volejbalu. Registrovaný tým obdrží fakturu, která může být proplacena univerzitou. Po registraci a provedení platby obdrží družstva registrační formulář pro vyplnění informací o družstvu. Každé družstvo vyplní soupisku, kde budou uvedeni všichni startující hráči(ky) a zároveň kapitán/vedoucí družstva.

Finálový turnaj: SUPER FINÁLE školního volejbalu se uskuteční v květnu 2022
TERMÍNY turnajů ČAU Vysokoškolské volejbalové ligy 2021/22

Fotogalerie z Plzně:

vysokoškolská liga