Trenér potřebuje kromě odborné způsobilosti i další důležité vlastnostmi – měl by být dobrým psychologem (protože je pro sportovce či tým i důvěrníkem) Naprosto nezbytná je přirozená autorita osobnosti, která družstvo trénuje.

1. Hlavním cílem je, aby se vaše děti na tréninku cítili dobře.  (Establish the well-being).

2. Učte mladé sportovce, že vítězství (úspěch) má smysl jeh tehdy, když je dosažen spravedlivým a sportovním způsobem.

3. Naučte je respektovat soupeře, ctít pravidla sportu a roli rozhodčích.

4. Rozvíjejte u dětí ducha soutěživosti! Povzbuzujete je, aby „hráli na výhru“, ale nezapomeňte, že mladé sportovce mají uspokojit zkušenosti ze hry, zlepšování se a dosahování osobních cílů, které by se neměly omezovat pouze na vítězství.

5. Při plánování soutěží buďte rozumní! Mladí sportovci potřebují nějaký čas, aby si mohli užít i jiné užitečné činnosti, sporty a zájmy.

6. Ujistěte se, že vaše vybavení splňuje bezpečnostní standardy odpovídající věku a úrovni schopností dětí.

7. Nikdy na děti nekřičte, že dělají chybu! Mladí sportovci by měli sportovat beze strachu ze selhání nebo výsměchu. NE pod tlakem!

8. Pamatujte, že děti potřebují povzbuzení a nadšení. Buďte pozitivní, velkorysí a nešetřete pochvalou.

9. Vyhněte se „přetížení“ těch nejtalentovanějších hráčů. Všichni potřebují čas, zkušenosti a odpočinek, aby se mohli rozvíjet.

10. Když přijde zranění – vždy se rozhodujte dle pokynů lékaře.

11. Poznejte, informujte a vzdělávejte rodiče svých hráčů! Povzbuďte je, aby podpořili tým. Řekněte jim, že některé sportovní programy vyžadují vysokou úroveň psychického stresu, ale i nadšení rodičovského dohledu. Tyto dvě věci mohou ohrozit fyzickou a emoční pohodu mladých sportovců a je nutné o tom mluvit.