Dovolil jsem si parafrázovat výrok Františka Palackého z roku 1865(Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm), kterým projevil skepsi a zároveň historickou naději k úsilí české politické garnitury o zrovnoprávnění a sebeurčení českého národa v rámci Rakousko-Uherska.

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Na jeho slova došlo po více jak 50 letech ustavením samostatného Československa 28.října 1918. Díky historickým souvislostem a heroickému úsilí T.G.Masaryka. Ten při svých úvahách o možnostech poválečného uspořádání Evropy dlouhou dobu vzhlížel k Jihoslovanům a zejména Srbům. Ti si totiž svoji svobodu a samostatnost vybojovali již v roce 1878 . Mimořádnou zásluhu na tom měl i Brňan, první srbský generál František Alexandr Zach. V průběhu let 1850-82 se podílel na založení a vedení srbské Vojenské akademie, vychování srbského důstojnického sboru a vybudování armády z počátečního stavu 3.000 na 100.000 vojáků. Byl také schopným diplomatem skutečně evropského formátu a člověkem mimořádného charakteru, který svoje svěřence vedl k věrnosti své vlasti. Ale také k přátelství a vzájemnosti všech ostatních jihoslovanských národů. Srbští důstojníci i vojáci byli ochotni za něj položit svoje životy. Jeho srbská epopej započala před 170 lety – v roce 1850.
V tomto roce se také narodil T.G.Masaryk , který se také opřel o vznik Československých legií, jejichž součástí byli i Srbové. Zdali se tito dva historičtí velikáni někdy osobně potkali nevím, ale zcela určitě na sebe myšlenkově i konkrétními činy bezprostředně navazovali.

VOLEJBALOVÁ AKADEMIE FRANTIŠKA ALEXANDRA ZACHA
Ve svém volejbalovém podvědomí jsem vedle Čechů a Slováků také svou pozornost upínal k jugoslávskému a srbskému volejbalu. Jeho výkonnostní vzestup v uplynulých 25 letech byl obdivuhodný. Svůj první evropský titul získali v roce 2001 při ME , které se konalo v Ostravě.

Složení týmů české extraligy v sezoně 2019/2020, kdy v sestavách týmů sehrávalo důležitou roli na 30 hráčů slovanských národností mě přivedlo k myšlence nastartování projektu „VOLEJBALOVÉ AKADEMIE F.A.ZACHA“ .
První pokus promoakce v rámci české extraligy se z důvodu termínových ukázal jako nereálný. Druhý pokus směrovaný k datu 1.května(den narození F.A.Zacha) zhatila pandemiologická situace. Napotřetí turnaj v Litomyšli 4.-5.září za účasti 4 českých extraligových týmů Lvů Praha, Zlína, Ostravy, Beskyd, Vojvodiny Novi Sad a Miradu Prešov se díky obnovené pandemiologické situaci a zdravotním indispozicím účastnických družstev také postupně rozpadl.

Pohár svobody: ČR– Srbsko, Kuřim 27.září 2020
To by v tom byl čert, aby se přece jenom něco letos k nastartování projektu nepodařilo. A tak se přece jenom aspoň virtuálně POHÁR SVOBODY uskuteční. V neděli 27.září se v Kuřimi utkají Češi a Srbové v rámci ME“20“.

Snad už nic to F.A.Zachovi nezhatí !!