V úvodním článku věnovanému 8 elementům volejbalového hráče jsme se podívali na 8 elementů, které tvoří základní stavební kameny výkonu každého hráče. Rozvinutí jednotlivých elementů je závislé také na věku a úrovni hráče. Každý hráč volejbalu (mládežník, amatér či profesionál) je ovlivněn těmito elementy. Na naprosté většině z nich může pracovat a zlepšovat je.

8 elementů volejbalového hráče

Po mnoha konzultacích se světovými volejbalovými trenéry si v tomto článku jednotlivé elementy detailněji rozdělíme. Pojďme se podívat z čeho se jednotlivé elementy skládají.

1. Technika

Nejdůležitějším elementem pro každý sport je technika. Ve volejbale je technika zásadní a relativně dlouho trvá, než dojde k její zvládnutí. Rozvoji techniky pro děti a mládež se věnujeme v našich online volejbalových kurzech. Techniku dělíme podle herních činností na:

  • útok
  • blok
  • podání
  • nahrávku
  • přihrávku
  • obranu v poli

2. Kondice

Bez kondice nelze sportovat. Můžeme ji zařadit mezi nezbytnou výbavu každého hráče, která významně ovlivňuje jeho výkon. Ve volejbale potřebujeme skákat, smečovat, mít rychlé nohy, vydržet hrát celý zápas. Rozvoj kondice začíná již v ranném věku, kdy samotná fyzická aktivita během zábavných her přispívá k rozvoji základních pohybových schopností a celkové kondice. Později se začínáme více zaměřovat na jednotlivé aspekty – jako jsou rychlost, síla a vytrvalost. Pojďme si je podrobněji rozdělit.

Rychlost
a) motorická rychlost
reakční rychlost
rychlost jednání
pohybová rychlost
silová rychlost
rychlostní vytrvalost

b) kongnitivní rychlost
rychlost rozhodnutí
anticipační rychlost
rychlost vnímání

Síla
a) odrazová síla
reaktivní síla
rychlostní síla – startovní síla a explozivní síla

b) síla úderu
vytrvalostní síla – rychlostně silová vytrvalost, úderová a odrazová vytrvalost

Vytrvalost
základní vytrvalost
herní vytrvalost

3. Taktika

Volejbal je na světě přes 120 let. V posledních dekádách došlo k velkému rozvoji a důležitosti taktické přípravy. Reprezentační i ligové týmy studují své protivníky, statistici tráví hodiny přípravou videa a podkladů pro taktické porady svých týmů. Také v mládežnických soutěžích mnoho trenéru sleduje své protivníky a vymýšli taktické plány – jak být úspěšní. Na taktické přípravě může hráč pracovat i individuálně.

Taktika
a) individuální taktika
b) skupinová taktika
útočné formace
blokařské formace
přihrávající formace
c) týmová taktika
herní systémy
blokařské a obranné formace

4. Psychika

Psychika významně ovlivňuje náš výkon, o tom není pochyby. Psychologická příprava se snaží omezit na minimum působení negativních vlivů a současně pozitivně ovlivňovat psychiku hráčů k dosažení co nejlepší výkonnosti. Psychika vstupuje do života každého volejbalisty během tréninku, zápasů i mimo halu.

Psychika
motivace
koncentrace a pozornost
stres
definování cíle
sebedůvěra
rutina

5. Koordinace (obratnost)

Dobrá koordinace je jedním z elementů volejbalového hráče, na který se také zapotřebí se zaměřit. Koordinace je pohybová schopnost provádět komplikované a koordinované pohyby, ve složité a často i neočekávaně se měnící situaci na kurtu. Struktura koordinačních (obratnostních) schopností je komplex tvořící řada dílčích relativně samostatných schopností. Každá z koordinačních schopnosti se v podstatě neprojevuje samostatně, ale má své zvláštnosti, které ji charakterizují a jimiž se ve větší nebo menší míře projevuje.

Koordinace (obratnost)
reakční schopnost
orientační schopnost
rovnovážná schopnost
schopnost zrychlení
schopnost přizpůsobit se
rytmická schopnost
anticipační schopnost

6. Vlastnosti

Každý člověk má jisté lidské vlastnosti, pozitivní i negativní. Někdo je slušný, přátelský, ohleduplný, pracovitý. Naopak druhý může být nedůvěřivý, nervózní apod. Ve sportu a v týmovém sportu jako je volejbal se vytvářejí především pozitivní lidské vlastnosti. Hráči díky pravidelnému trénování zlepšují svou pracovitost, přátelskost a houževnatost. Také pracujeme na disciplíně, překonávání překážek a proher a dalších pozitivních vlastnostech.

7. Stavba těla

Každý máme určité tělesné dispozice, některé jsou nám dány v naší genetické výbavě. Volejbal hrajeme přes vysokou síť, lidé s vyšší tělesnou výškou mají výhodu. Nicméně i svou  stavbu těla můžeme ovlivňovat. Proto tělesná stavba je jedním faktorů ovlivňující výkon volejbalisty

8. Regenerace

Bez regenerace nemůžeme hrát volejbal. Začíná to kvalitním spánkem, vyváženou stravou a pitným režimem. Nesmíme zapomínat na masáže, saunu, výřivku, bazén a další regenerační metody. Regenerovat potřebuje nejen naše tělo, ale i naše mysl. K tomu nám pomáhá mentální příprava.

Nyní máte k dispozici ucelený přehled o všech 8 elementech volejbalového hráče ovlivňující výkon každého hráče.. Je toho mnoho na čem by měl volejbalový hráč s trenérem pracovat. Důležité je, aby vás práce na sobě bavila, poté se dostaví i výsledky.