O prvním únorovém víkendu se uskutečnil 37. kongres Světové volejbalové federace (FIVB) – poprvé online. Došlo na zvolení nové správní rady. Delegáti schválili úpravu pravidel volejbalu a plážového volejbalu. Tato verze by měla platit na roky 2021-2024.

Předpokládá se, že v případě změn plážového volejbalu by se nová pravidla mohla aplikovat už v této letní sezóně. Krom několika vysvětlení a doplnění, které se už aplikují na základě každoročně vydávaných směrnic pro rozhodčí došlo i k některým dalším změnám.

Patří k nim:

– povolení vícebarevného hřiště
– umístění zóny pro rozcvičování za lavičky (kde je to možné),
– zrušení zóny trestné lavice (vyloučený a diskvalifikovaný člen musí odejít do šatny)
– specifikace intenzity osvětlení (min.300 luxů), vrcholová úroveň pro TV (2000 luxů)
– umožnit liberu být kapitánem družstva, nebo kapitánem ve hře
– úprava znění pravidla o posuzování postavení
– umožní odehrát míč i nad stolem zapisovatele
– doplní pravidla o proniknutí na hřiště soupeře pod sítí
– doplnění pravidla o cloně

– změna při posouzení přesahu nad sítí
– zrušení technických oddechových časů, umožnění organizátorům vrcholných akcí trvání řádných oddechových časů
– umožnit výjimečné střídání – nejen při zranění, ale i v případě vyloučení a diskvalifikace hráče, když není je možné ho řádně vystřídat (nyní je možné použít jen řádné střídání a když to není možné, družstvo se stává nekompletní

– zrušení tabulek na střídání v případě používání tabletů
– umožnit liberům navzájem různé dresy, které jsou však jiné než u ostatních hráčů
– specifikace zodpovědnosti rozhodčích
– zrušení povinnosti používat čtyři čárové rozhodčí na vrcholných akcích,
– doplnění Prvního odbití družstva a Protokolu do seznamu definící

V případě změn v rámci plážového volejbalu jde o:

– doplnění pravidla u kompresních návleků
– umožnění odehrát míč i nad stolem zapisovatele na straně soupeře
– doplnění pravidla o clonění
– změna při posuzování přesahu nad sítí
– omezení žádat o přerušení hry po předcházejícím zamítnutí této žádosti, resp. po udělení sankce za zdržování stejného přerušení
– umožnění organizátorovi prodĺoužit na vrcholných akcích trvání řádných oddechových časů a technických oddech. časů
– doplnění pravomocí prvnímu rozhodčímu o kontrolu činnosti zarovnávačů písku
– specifikace zodpovědnosti rozhodčích

 

 

 

Zdroj: FIVB