Volejbal hraje po celém světě více než 800 milionů lidí. Více jak 200 zemí je členem Světové volejbalové federace. Pojďme si, dříve než se dostaneme k samotnému projektu Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje, říct něco o historii volejbalu. Jak to všechno začalo?

V dějinách sportu bude už navěky zapsán rok 1895 jako rok, kdy vznikl volejbal.

Čtenář si ale nemůže myslet, že se jednoho dlouhého večera usadil William Morgan, povoláním sportovní ředitel místní organizace YMCA ve městě Holyoke v americkém státě Massachusetts, k psacímu stolu a napsal první pravidla hry, kterou tehdy nazval “Mintonette”. Právě naopak. Morgan měl mezi svými svěřenci v organizaci Ymcy řadu místních podnikatelů a zaměstnanců místní správy (dnes bychom možná řekli, že šlo o příslušníky společenské střední třídy) a ti neoplývali kondicí potřebnou pro tehdy převládající hry, jako byl americký fotbal (rugby), baseball nebo krátce před tímto rokem vzniklý basketbal. Potřeboval tedy najít nebo vyvinout hru, která by nebyla kondičně tak náročná, ale zajímavá a přitažlivá a navíc ještě přivedla do jeho organizace další členy.

Rozhodl se tedy vytvořit novou hru tím, že přijme některé méně náročné prvky z již existujících her a přidá k nim některé nové. Na tento úkol ale ve skutečnosti nebyl sám. O tvorbě a přijatelnosti svých myšlenek se průběžně radil s některými čelnými členy své Ymkařské komunity. Tím hru nejen vytvářel, ale vlastně ve smyslu některých současných PR pouček ji už dopředu propagoval mezi svou “cílovou populací”.

Nově stvořená hra se začala hrát podle následujících pravidel:

1. Hřiště: původně nebyla stanovena jeho žádná velikost – tělocvična se prostě rozdělila sítí na dvě poloviny; brzo se ale ustálil rozměr 25 x 50 stop (7,62 x 15,24 m).
2. Na hřišti byla ve vzdálenosti 4 stop (121,92 cm) rovnoběžně se sítí vedena “omezující čára”, jejímž účelem bylo, nedovolit blíže k síti individuální dribling (opakované odbíjení míče nad sebe jedním hráčem).
3. Výška sítě: 6 stop, 6 palců (198,12 cm).
4. Účastníci: počet hráčů byl neomezený.
5. Strukturu utkání převzal Morgan z basebalu:
a) utkání se hrálo na 9 inningů (směn),
b) v jedné směně mělo každé družstvo povoleno dopustit se 3 “autů”,
c) pojem “aut” měl přibližně stejný význam jako později zavedená “ztráta”:hrálo jedno družstvo tak dlouho, dokud se nedopustilo 3 autů, tj. dokud se mu při vlastním podání nepodařilo 3 x získat ani bod, tedy vlastně obdoba později zavedené “ztráty”,
6. Po zahájení hry měla každá strana (tým) možnost neomezeného počtu kontaktů s míčem
7. Každý hráč mohl opakovaně odbíjet míč nad sebe bez omezení počtu i doby.
8. Dotek míče sítě se považoval za míč v autu.
9. Hra se zahajovala podáním (jako dnes – úderem do míče jednou rukou/paží):
a) Pokud hráč zkazil podání, měl možnost druhého pokusu (jako v tenisu)
b) Spoluhráč mohl nízko letící podání prodloužit přes síť a nebyla to chyba.
10. Jako míče se zkoušely postupně různé, ale v prvních letech se nakonec nejvíce používala “duše”.

Úplně původní pravidla se dochovala jen v paměti a ve vzpomínkách některých pozdějších autorů. Také proto se v některých podrobnostech podle různých zdrojů liší. Dochovala se jen Morganem ručně psaná pravidla pro setkání “ředitelů YMCA” v r. 1897, kterým byla hra představena dvěma týmy – jedním složeným ze členů hasičského sboru z Holyoke a druhým z místních podnikatelů pod taktovkou primátora/starosty města Holyoke. Tak mohla i vzniknout fáma (v Česku občas tradovaná) o tom, že hru nevynalezl Morgan, ale první, kdo nově vzniklou hru hrál byli ve svém volnu hasiči, údajně z New Yorku.

Na tomto, dnes bychom řekli semináři, ale dostala nová hra své současné jméno podle převážné činnosti – odbíjení míče (“to volley the ball”), tedy VOLEJBALUž v těchto prvopočátcích se ukázala variabilita a možnosti velmi různého provozování volejbalu. 

V krátkosti jsme si shrnuli vznik volejbalu a základní pravidla, která volejbal charakterizovala na počátku vzniku. Nyní již je čas přejít k samotnému projektu Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje.

V dalším článku si popíšeme, co se vlastně skrývá za programy Dlouhodobého vývoje hráče.