VolleyCountry spouští jedinečný projekt nazvaný “Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje“, vycházející z populární filozofie zvané Dlouhodobý vývoj hráče a z programů využívaných v mnoha sportech po celém světě. Ve zkratce, model nazvaný Dlouhodobý vývoj hráče (z angl. Long Term Player Development, zkr. LTPD) je systém zaměřený na maximalizaci potenciálu hráčů a dlouhodobé sportovní aktivity během celého jejich života.

Jak to všechno začalo
Co se skrývá za modelem dlouhodobého vývoje hráče?
Výsledky největšího volejbalového výzkumu
Aktivní start pro nejmenší 
Zábavný základ pro děti do 9 let
Škola trénování pro děti do 12 let
Trénink tréninku pro mládež do 16 let

Model a strategie Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje poskytne detailní plán pro všechny, kteří jsou zainteresovaní na volejbalových hráčích jakéhokoliv věku i schopností. Připravujeme tento projekt ve spolupráci s věhlasnými světovými i českými volejbalovými trenéry. Věříme, že tato strategie bude znamenat velký milník pro český volejbal a celý volejbalový svět.

Model Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje nabízí vize a myšlenky pro uspořádání celého sportovního systému, a sjednocuje zdraví a vzdělání se sportem a fyzickou aktivitou. Je to systém tréninku, soutěžení a regenerace pro jednotlivce v jakékoliv životní etapě.

Úspěšná realizace modelu Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje povede k výchově lepších a schopnějších volejbalistů, úspěšné hře podporované kvalitními trenéry, autoritami i dobrovolníky na všech herních úrovních a po celém světě.

Model Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje není výrobní linkou na hráče reprezentačních týmů ani volejbalistů světové třídy, spíše jde o integrovanou sérii etap pro dosažení maximálního potenciálu hráčů podle jejich schopností a ambicí. A samozřejmě dojde i k tomu, že úspěšné zavedení a udržení si dlouhodobého programu vývoje bude nakonec i základem pro to malé množství hráčů, kteří mít talent a touhu stát se elitními hráči budou.

Nedílnou součástí  tohoto modelu je  samotná “podstata” hráče, hry a trenéra v každé etapě –  toto jedinečné shrnutí charakteristiky všech tří složek napříč všemi etapami funguje jako vodítko pro všechny zúčastněné strany.

Model Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje je postaven podle chronologického věku; nicméně jeho principy a specifický obsah závisí na věku hráčovo vývoje.

Konkrétně to znamená, že první tři etapy podporují tělesnou gramotnost a sport pro všechny. Základní dovednosti specifické pro volejbal jsou zavedeny až ve druhé etapě a následně více rozvíjeny v etapě 3, převážně v rekreačním duchu.

Další čtyři etapy (4, 5, 6, a 7) se zaměřují na zdokonalování s větším důrazem na získávání, optimalizaci a maximalizaci dovedností specifických přímo pro volejbal v soutěživém a organizovaném prostředí. Etapa 8 podporuje celoživotní fyzickou aktivitu a zapojení do volejbalu. Hráči mohou do této etapy vstoupit kdykoliv.

Etapa 1 – AKTIVNÍ START

Cíl –  podpořit zábavu a účast, rozvoj pohybových schopností
Věk – chlapci a dívky 0 – 6

Etapa 2 – ZÁBAVNÝ ZÁKLAD

Cíl – zaměření na rozvoj sportovních dovedností
Věk – chlapci 6-9, dívky 6-8

Etapa 3 – ŠKOLA TRÉNOVÁNÍ

Cíl – zlepšit celkové dovednosti včetně takových, které jsou stěžejní pro volejbal
Věk – chlapci 9-12, dívky 8-11

Etapa 4 – TRÉNINK TRÉNINKU

Cíl – podpořit rozvoj dovedností specifických pro volejbal
Věk – chlapci 12-16, dívky 11-15

Etapa 5 – TRÉNINK SOUTĚŽE

Cíl – vyvinout specializaci ve volejbalu a dovednosti pro určité herní pozice
Věk – chlapci 16-19+/-, dívky 15-18+/-

Etapa 6 – TRÉNINK VÝKONU

Cíl – vyvinout stěžejní dovednosti a dovednosti specifické pro určité herní pozice
Věk – muži 19-23+/-, ženy 18-21+/-

Etapa 7 – DOKONALÝ VÝKON

Cíl – dosáhnout optimálního výkonu
Věk – muži 23+/-, ženy 21+/-

Etapa 8 – AKTIVNÍ PRO ŽIVOT

Cíl – podpora aktivního zapojení do volejbalu a zdravého životního stylu
Věk – jakýkoliv

foto: CEV