Jak jsme již uvedli projekt Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje, vychází z populární filozofie zvané Dlouhodobý vývoj hráče a z programů využívaných v mnoha sportech po celém světě. Také jsme si v krátkosti popsali začátky volejbalu. Nyní se pojďme se podívat na základy filozofie Dlouhodobého vývoje hráče (v angl. Long term player development, LTPD).

LTPD nabízí pragmatický a vědecký přístup k rozvoji sportovců. LTPD představuje systematický, integrovaný systém, který je postavený na vývoji sportovců. Děti, mládež a dospělí musí dělat správné věci ve správný čas, aby se vyvíjeli ve svém sportu. LTPD popisuje věci, které sportovci mají dělat v určitém věku a jednotlivých stádiích.

Jednoduše řečeno, model dlouhodobého rozvoje hráče (LTPD) je rámec pro maximalizaci potenciálu a dlouhodobého zapojení hráče do sportu v průběhu jeho života.

Proč potřebujeme LTPD?

Hráči, kteří chtějí pokračovat v zlepšování jejich výkonů se musí stále učit a vyvíjet. Pokud se jejich vývoj zastaví, nedosáhnou svých cílů. Totéž platí pro jakýkoliv (volejbalový) systém. Musíme se stále učit a zlepšovat, pokud chceme být úspěšní.

LTPD umožňuje sportovcům používat tréninkové a soutěžní programy, které berou v potaz jejich biologický a tréninkový věk a připraví je na život ve sportu.

Dlouhodobá příprava

Dlouhodobý rozvoj hráče netrvá týdny či měsíce, jde o období přesahující deset let a nelze na něj pohlížet pouze jako tréninkový systém konkrétního sportu. Například olympijský výbor Spojených států vypozoroval, že v průměru trvalo 13 let, než se hráč dostal do olympijského týmu a 15 let aby vyhrál olympijskou medaili.

Zábavný základ (FUNdamentals)

Základní dovednosti pohybu, agility, rovnováha, koordinaci a základní sportovní dovednosti – běh, skákání, házení, kopání a plavání jsou základem všech sportů. Děti by měly zábavnou formou rozvíjet tyto dovednosti před nástupem růstu v dospívání. Hráč, kterému chybí rozvinuté základní pohybové dovednosti, bude mít potíže s účastí v řadě sportů a bude mít méně příležitostí k úspěchu a celoživotnímu využití fyzické aktivity.

Vývojový věk

Je důležité, když hovoříme o LTPD,, že myslíme na vývojový věk na místo pouhého chronologického věku, který je používán při vytváření sportovních programů. Děti se vyvíjejí různě. Děti ve věku 9-16 let se mohou lišit až o čtyři roky ve své úrovni biologického zrání. V současné době je většina sportovních programů pro mládež založená na chronologickém věku, to je ale špatná cesta.

vývojový věk chlapci dívky

Specializace

Volejbal je pozdně specializovaný sport. Rozvoj volejbalových dovedností závisí na školách a dalších sportech, které poskytují dětem příležitost rozvíjet fyzickou gramotnost, rychlost a pružnost. Hráči se musí během svých prvních sportovních let účastnit nejrůznějších sportovních a fyzických aktivit, aby uspěli v pozdně specializovaném sportu, jako je volejbal.

Role her

Výrazným trendem v učení a tréninku všech sportovních her, nejen volejbalu, trvajícím více než desetiletí, je stále narůstající role nejrůznějších herních forem. A netýká se to jen malých dětí, ale tento trend proniká i do tréninku adolescentů a dokonce i dospělých hráčů. Staří fotbaloví funkcionáři s nostalgii vzpomínají na to, jak se nám talenty rodily na nejrůznějších pláccích.

Jedná se o nejrůznější hry a hříčky typu obrany míče před soupeřem, různých „kolotočů“ s míčem, honiček apod. většinou s omezeným počtem dotyků míče jedním hráčem v jednom okamžiku. Jejich počet je dostatečně velký – záleží jen na trenérovi, jak moc je ochoten si vymýšlet. Takovéto hry se hrají většinou na omezeném prostoru, vedou hráče k rychlému rozhodování, velmi rychlému posuzování (herní) situace, anticipaci následujících situací a evokují v hráčích spolupráci snahou vylepšit spoluhráči další vhodnou situaci ap.

K tomu přistoupily ve všech sportovních hrách jejich „miniformy“ tzv „malé hry“ nebo hry se zmenšeným počtem hráčů“ – minivolejbal, minibasket, „street basket“ apod., které přinášejí samozřejmě větší počet kontaktů s míčem jednotlivcům a jejich větší zodpovědnost za průběh hry i její výsledek.

Jak vidíme, každý prvek hraje důležitou roli při vývoji sportovce. Aby systém fungoval dobře, musí se vzájemně podporovat, mít jasnou roli a odpovědnost a pochopit, jak přispívají k “většímu obrazu” rozvoje sportovce.

LTPD a z něj vycházející projekt Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje zajistí, že děti a mladí lidé, kteří se chtějí zlepšit ve volejbalu, budou mít dostatek možností a informací, aby tak učinili. Je však stejně důležité, abychom povzbuzovali a propagovali volejbal jako zábavnou, příjemnou, zdravou a cennou součást svého celkového životního stylu pro volný čas, aby všichni hráči, bez ohledu na výkonnostní úroveň či očekávané cíle, se těšili na volejbal a získali životní přínosy, které nabízí.

Zjednodušeně, zdraví a pohoda volejbalistů a mezinárodní úspěch země by měli být produkty stejného systému.