Aktivní start je první etapou z osmi v projektu Volejbalový život | 8 etap volejbalového vývoje Zaměřuje se na děti od narození do 6 let. Doposud jsme si v krátkosti shrnuli jak to vše s volejbalem začalo a poodhalili, co se skrývá za modelem dlouhodobého vývoje hráče. Také jsme vám přinesli největší volejbalový výzkum s více než 10 000 názory od vás, za které vám děkujeme

Aktivní start je úvod, kde vám začínáme poskytovat rady a tipy pro trénink. Cílem této etapy je naučit děti zábavnou formou základní pohyby a spojení pohybů dohromady do hry. 

Fyzická aktivita je zásadní pro zdravý vývoj dítěte. Fyzická aktivita kromě jiného:

 1. Napomáhá vývoji mozkových funkcí, koordinaci, sociálním dovednostem, hrubým motorickým dovednostem, emočnímu vývoji, schopnosti vést a imaginace.
 2. Pomáhá dětem nabýt sebedůvěry a hrdosti ve zdravé míře.
 3. Přispívá k tvorbě silných kostí a svalů, zvyšuje pružnost, vede k osvojení si správného držení těla a nabytí rovnováhy, zlepšuje kondici, omezuje stres a zlepšuje spánek.
 4. Podporuje udržení zdravé tělesné hmotnosti.
 5. Pomáhá dětem naučit se pohybovat obratně a mít radost z aktivity.

Organizovaná fyzická aktivita má být zábavná a má být každodenní součástí života dítěte. Děti jsou fyzicky aktivní tím, že si aktivně hrají.

Hlavní činnosti v etapě AKTIVNÍ  START:

 • Zabezpečte nestrukturovanou fyzickou aktivitu každý den –  minimálně 30 minut denně pro batolata a nejméně 60 minut denně pro předškolní děti
 • Začněte v kojeneckém věku a poskytněte dětem / batolatům / předškolákům příležitost účastnit se každodenní fyzické aktivity, která podporuje zábavný, fyzický, mentální a emoční vývoj dítěte
 • Poskytněte zejména rodičům informace odpovídající věku dítěte
 • Zajistěte, aby děti získaly pohybové dovednosti, které směřují ke komplexnějším pohybům. Tyto dovednosti pomáhají položit základy pro celoživotní fyzickou aktivitu.
 • Pomáhejte utvářet základní pohybové dovednosti. Neobjeví se jen díky tomu, že dítě stárne, ale rozvíjí se podle genetického vkladu dítěte, zkušeností s aktivitou a na prostředí. Pro děti s postižením je důležitý přístup k odpovídajícímu vybavení přizpůsobenému věku dítěte a postižení pro úspěšné osvojení těchto dovedností
 • Zaměřte se na zlepšení základních pohybových dovedností, jako je běh, skákání, točení se, kopání, házení a chytání. Tyto základní pohybové dovednosti jsou stavební kameny dalších složitějších aktivit
 • Navrhujte aktivity, které pomáhají dětem se cítit schopní a spokojení, když se účastní řady zábavných společných her s určitou mírou náročnosti.
 • Zajistěte, aby hry pro malé děti nebyly hry soutěživé a zaměřily se na jejich účast
 • Protože dívky mají tendenci být méně aktivní než chlapci a děti s postižením méně aktivní než jejich vrstevníci, zajistěte, aby aktivity byly genderově neutrální. Byly otevřeny všem. A aby se aktivní život stal hodnotou pro všechny děti bez rozdílu
 • Zajistěte fyzickou aktivitu každý den – bez ohledu na počasí.
 • Každá společná aktivita by měla být ZÁBAVNÁ

V tomto věku se optimální vývoj uskuteční tehdy, zajistí-li dospělí dětem bezpečné místo k hraní a mají-li děti volný přístup k široké škále barevných hraček a náčiní, ideálně s jedním míčem vhodného rozměru pro každé dítě.

Mějte na paměti, že malé děti budou brzy unaveny, nemohou se soustředit na dlouhou dobu a mají tendenci hrát si samy a nespolupracovat v týmu.

Následující faktory hrají roli v mentálním, kognitivním a emočním vývoji jednotlivců v etapě aktivního startu:

Mentální a kognitivní

Toto je stupeň rozhodujícího vývoje mozku. Aktivní hra je na tomto stupni základem všeho, neboť umožňuje vytvoření důležitých spojů v mozku, jakož i mezi mozkem a svaly dětí. Opakování rytmických aktivit umožňuje upevnění spojů mezi mozkem a svaly. Na tomto stupni děti začínají užívat svoji představivost a rozvíjejí svoje porozumění, paměť a chápání pohybu.

Emoční

Děti mohou na tomto stupni zakoušet potěšení z účasti v aktivitách, které nabízejí rytmický sled různých podnětů. Je důležité se dítěti věnovat, protože se tímto způsobem může cítit povzbuzeno k rozvinutí vlastní aktivní samostatnosti. Děti si všímají postojů dospělých a imitují je, pokud se dospělí baví a mají radost z pohybové aktivity. Zvyšují tím pravděpodobnost, že i dítě bude mít podobné pocity. Uskutečňováním aktivit, které dospělí vykonávat nemohou, se dětem dostává velkého pocitu zadostiučinění.

V našem největším volejbalovém výzkumu jste nám sdělili, že největší podíl na volejbalové výchově mládeže by měl mít klub. Potvrdili jste nám názory volejbalových odborníků, kteří se též shodují, že klub prostřednictvím trenéra nejvíce ovlivňuje vývoj mladého hráče či hráčky. Na základě těchto faktů vám překládáme volejbalový diagram pro jednotlivé etapy našeho projektu. Diagram, v kterém trenér trénuje hráče, hráč se vyvíjí a vše ústí do nezastupitelných her.

Volejbalový diagram

volejbalový cyklus aktivní start

Pin It on Pinterest